Term Dates

TERM 1
Monday 31 January – Friday 8 April 2022


TERM 2
Wednesday 27 April – Friday 1 July 2022


TERM 3
Tuesday 19 July – Friday 23 September 2022


TERM 4
Tuesday 11 October – Thursday 15 December 2022